God bok - Alle mine veier

Etter at jeg ble interessert i pilegrimsvandringer burde jeg (slik jeg kjenner meg selv) straks satt i gang med å lese mange pilegrimsbøker. Men det har jeg altså ikke gjort. Jeg kjøpte guideboken for pilegrimsvandringen fra Oslo til Nidaros og så begynte jeg å gå. Jeg har jo lest noen vandringshefter og googlet litt, men pilegrimsbøkene har jeg ikke begynt på før nå. Jeg startet med "Alle mine veier" av Anne Kristin Aasmundtveit. I denne boka forteller forfatteren om mange av de erfaringene jeg selv sitter igjen med fra min første ukesvandring på vei til Nidaros. Det er fint å lese om det, men det var selvfølgelig enda finere å erfare det selv. Aasmundtveit skriver om "å gå pilegrim". Altså noe en gjør, en handling. Man er altså ikke bare på pilegrimsvandring, man gjør den. Hun skriver om pilegrimsvandring både som en ytre og en indre vandring. Hun beskriver måltidsfellesskap, de gode samtalene, øyeblikkene av nåde og den gode opplevelsen ved å leve enkelt. Jeg leser alle hennes fortellinger med stor glede og minnes mine egne. Hun skriver også så fint om det å komme tettere på som pilegrim (s. 20):

"Selv om godt skotøy er første bud for en pilegrim, så er det å være på pilegrimsvandring litt som å gå barbeint. Man kommer tettere på alt. Også ubehaget. Tett på omgivelsene, tett på medvandrere, tett på ens eget indre." 

Anne Kristin Aasmundtveit beskriver også filmen "The Way" fra 2010 som jeg også har sett. Den gjør at jeg gleder meg veldig til jeg skal begynne å vandre (en gang i fremtiden) mot Santiago de Compostela (Spania). Men jeg vil være tro i smått. Norge først. Spania siden.
Boka tar for seg mange forskjellige pilegrimsvandringer en kan gjøre både i Norge og i utlandet. Jeg har notert flittig. Jeg måtte også stoppe opp og grunne litt over dette sitatet fra boka (s. 217): 


"Det som teller er ikke vår evne til å sette ord på det ordløse, 
men å våge å møte det hellige, våre liv." 

Boka anbefales herved til alle som er interessert i pilegrimsvandringer!Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Landsbyhus i Toscana

12 bordvers på en terning

Saunatønne og ortodoks armbånd